/SG Series * SCARA Robots/ Dòng SG * Robot SCARA

/SG Series * SCARA Robots/ Dòng SG * Robot SCARA

Tác giá: EVD Thiết Bị | Ngày: 13-01-2021 | 0 bình luận

Fast, Zero Footprint, Compact

With the highest operating performance in their class, SG-series SCARA robots enable extremely fast and precise operation for small part processing. Ideal for a variety of applications requiring short cycle times, these horizontally articulated robots are well-suited for assembly and sortation, as well as multi-process systems requiring pick-and-place capability.

Robust and Cost-Effective Performance

 • High-speed robot performance in a compact form, requiring minimal installation space.
 • Feature-rich vision functionality is easily integrated and reduces the cost of expensive tooling for locating parts.

Expand Automated Processes

 • Robots easily integrated with current automation.

Extremely Flexible Asset

 • High work envelope to mounting surface ratio.
 • Highly repeatable robots offer a wide variety of fieldbus connectivity options.
 • SG-series robots are easily re-deployable as production needs change.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nhanh, Không Lưu dấu, Nhỏ gọn

Với hiệu suất hoạt động cao nhất trong cùng phân khúc, rô bốt SCARA dòng SG cho phép vận hành cực kỳ nhanh chóng và chính xác để xử lý các chi tiết nhỏ. Lý tưởng cho nhiều ứng dụng khác nhau đòi hỏi thời gian chu kỳ ngắn, những robot khớp theo chiều ngang này rất phù hợp để lắp ráp và phân loại, cũng như các hệ thống đa quy trình đòi hỏi khả năng chọn và đặt.

Hiệu suất mạnh mẽ và tiết kiệm chi phí

 • Hiệu suất robot tốc độ cao ở dạng nhỏ gọn, yêu cầu không gian lắp đặt tối thiểu.
 • Chức năng thị giác phong phú về tính năng được tích hợp dễ dàng và giảm chi phí dụng cụ đắt tiền để định vị các bộ phận.

Mở rộng quy trình tự động

 • Robot dễ dàng tích hợp với tự động hóa hiện nay.

Tài sản cực kỳ linh hoạt

 • Tỷ lệ bề mặt gắn kết trên bề mặt làm việc cao.
 • Robot có khả năng lặp lại cao cung cấp nhiều tùy chọn kết nối fieldbus.
 • Robot dòng SG có thể dễ dàng triển khai lại khi nhu cầu sản xuất thay đổi.

Mới hơn


0 bình luận


Bình luận

Lưu ý: Các bình luận phải được duyệt trước khi được hiển thị.