RAILTRAC ORBITAL W

Giá gốc 0₫

Thiết bị tự động cho quá trình hàn ống

Tính năng

-Railtrac Orbital W là giải pháp tuyệt vời nếu bạn muốn tự động hóa cho quá trình hàn ống.

-Sử dụng phù hợp với các nguồn hàn bán tự động và thiết bị cấp dây của ESAB

- Railtrac Orbital W là thiết bị dẫn hướng (rùa hàn) có động cơ và nhỏ gọn.

- Mỏ hàn ESAB tiêu chuẩn có thể được kết nối nhanh chóng. Hai động cơ đảm bảo một chuyển động ổn định, đều đặn trên ray.

-Hộp điều khiển cho phép bạn kiểm soát các thông số và lưu trữ 5 chương trình hàn khác nhau

- Bắt đầu và dừng

- Chương trình thay đổi

- Dịch chuyển hoặc hướng hàn

- Dịch chuyển hoặc tốc độ hàn

- Không thay đổi vị trí đường hàn

- Cường độ dòng hàn (tốc độ đẩy dây)

- Điện áp hàn

- Chức năng điền đầy cuối đường hàn.

Số lượng

Power Specifications

ConnectionBurndy, 12 pins
Control Voltage36-46 V
Enclosure ClassIP 23
Power90 W

Specifications

Number of programs5
Pause time at outer edge0.0-9.9 sec
Weaving speed0.2-2.4 (6-60)
Welding speed2-39 in./min (5-99 cm/min)
Electrical Line Displacement0.5 in. (12.5 mm)
Slide for height adjustment0.9 in. (22 mm)
Weaving width0.04-1.2 in. (1-30 mm)

Weight

Weight17.6 lb