Máy phát hàn ESAB KHM 405 YS
Máy phát hàn ESAB KHM 405 YSX
Máy Phát Hàn ESAB KHM 595 PS