DÂY HÀN ESAB - DUAL SHIELD 7100
DÂY HÀN ESAB - OK ARISTOROD 12.50
DÂY HÀN ESAB - OK AUTROD 12.22
DÂY HÀN ESAB - OK AUTROD 12.51
DÂY HÀN ESAB - WELD 71T-1

DÂY HÀN ESAB - WELD 71T-1

SKU: E71T1-C1A2-CS1-H8-1.2
40,000₫
QUE HÀN ESAB - OK TIGROD NiCrMo-3
QUE HÀN ESAB 4301

QUE HÀN ESAB 4301

SKU: E6019-2.5
0₫
QUE HÀN ESAB OK 13Mn

QUE HÀN ESAB OK 13Mn

SKU: E Fe9-3.2
0₫
QUE HÀN ESAB OK 308L

QUE HÀN ESAB OK 308L

SKU: E308L-16-2.5
0₫
QUE HÀN ESAB OK 309L

QUE HÀN ESAB OK 309L

SKU: E309L-16-2.5
0₫
QUE HÀN ESAB OK 316L

QUE HÀN ESAB OK 316L

SKU: E316L-16-2.5
0₫
QUE HÀN ESAB OK 46.00

QUE HÀN ESAB OK 46.00

SKU: E6013-2.0
0₫
QUE HÀN ESAB OK 48.04

QUE HÀN ESAB OK 48.04

SKU: E7018-3.2
0₫
QUE HÀN ESAB OK 48.08

QUE HÀN ESAB OK 48.08

SKU: E7018-G-2.0
0₫
QUE HÀN ESAB OK 53.04

QUE HÀN ESAB OK 53.04

SKU: E7016-2.5
0₫
QUE HÀN ESAB OK 63.30

QUE HÀN ESAB OK 63.30

SKU: E316L-17-2.0
0₫
QUE HÀN ESAB OK 67.13

QUE HÀN ESAB OK 67.13

SKU: E310-16-2.5
0₫