Bộ kits Mỏ cắt ESAB - TORCH GUIDE KITS

Giá gốc 0₫

Bộ hướng dẫn có thể được sử dụng cho các quá trình cắt plasma cho đường thẳng, tròn (45 đến 1050 mm) hoặc vát mép. Thiết lập các vị trí sử dụng gim trên dấu đinh tán, nam châm hoặc cốc hút. Bộ dụng cụ tương tự có thể được sử dụng cho mỏ cắt PT 17, 23, 25, 27, 31XL, 32EH, 34 và 38. Một bộ dẫn hướng cơ bản cho mỏ cắt plasma PT 17, 23, 25, 27, 31XL, 32EH, 34 và 38 cho đường tròn (45 đến 750 mm) sử dụng gim trên dấu đinh tán cũng được bán để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Số lượng