Đầu hàn ESAB - A6S SAW/ESS Strip Cladding Head

Giá gốc 0₫


Dành cho quá trình hàn đắp với vật liệu hợp kim cao

Tính năng, đặc điểm 

  • Được sử dụng kết hợp với đầu hàn tiêu chuẩn A6S Arc Master
  • Mang lại giải pháp kinh tế cho quá trình hàn đắp với vật liệu hợp kim cao như thép không gỉ hoặc hợp kim nickel
  • Thích hợp cho dải rộng kim loại cơ bản và vật liệu hàn khác nhau
  • Lớp đắp chống ăn mòn từ thép không gỉ được sử dụng rộng rãi trong sản xuất các linh kiện cần thêm độ bền hoặc chống ăn mòn
  • Đầu hàn có thể được sử dụng với điện cực từ 1,2 đến 4,0 in và dày đến 0,02 in.

Số lượng

Wire/Strip Specifications

Strip Thickness0.02 in. (0.5 mm)
Strip Width1.2-4.0 in. (30-100 mm)

Extra Information

Electroslag welding (ESW) is a method of strip cladding, but differs from SAW strip cladding in that the arc is created between the electrode and the workpiece.

The welding flux that is put into the joint melts and a slag pool is produced, which then increases in depth. 

When the temperature of the slag and its conductive capacity thereby increases, the arc is extinguished and the welding current is conducted via the molten slag where the necessary welding energy is produced through resistance. 

This method can be used for joining thicknesses of 25 mm (1 in.) and above. 

Contact ESAB for Ordering Information and Technical Data for the ESW Welding Head.
Part Numbers: A6S SAW/ESS Strip Cladding Head
Strip cladding kit0155972880

CLICK ĐỂ TẢI TÀI LIỆU CHI TIẾT