Điều khiển hàn ESAB AT1 CAN

Mã sản phẩm: 0459491883

Giá gốc 0₫

Thiết bị điều khiển CAN từ xa cho quá trình hàn MMA và TIG cho các bảng điều khiển: A22, A24, A44, TA4, TA6, TA23, TA24, TA33 AC / DC, TA34. Sử dụng để điều khiển dòng điện cho quá trình hàn MMA và TIG.

Số lượng