T1 Foot CAN

Mã sản phẩm: 0459491880

Giá gốc 0₫

Bàn đạp chân để bắt đầu và kết thúc quá trình hàn, cũng như cho thiết lập dòng hàn vô cấp. Được sử dụng chủ yếu cho hàn TIG.

Tiêu đề

Số lượng