Mỏ cắt Plasma 1 Torch - VICTOR

Giá gốc 0₫

Mỏ cắt 1Torch ™ RPT là mỏ cắt plasma đầu tiên, có thể sử dụng với hầu hết các nguồn cắt plasma. 1Torch làm việc với các hệ thống khởi động cao tần, hệ thống khởi động CD, hệ thống khởi động chạm và các hệ thống khởi động bằng chuyển động (thổi ngược). Lắp mỏ cắt "1Torch" trên nguồn plasma bất kỳ và ngay lập bạn sẽ được hưởng các ưu việt của công nghệ mỏ cắt plasna hiệu suất cao và mới nhất hiện nay.

Tính năng

Thiết kế độc đáo cho phép 1Torch làm việc với các hệ thống khởi động cao tần, chạm, CD và chuyển động (thổi ngược).

Tiêu đề

Số lượng