MŨ HÀN ESAB Warrior Tech

Giá gốc 0₫

Mũ hàn WARRIOR Tech được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của thợ hàn, lớp vỏ nhẹ với công nghệ cao để bảo vệ khỏi nhiệt, tia lửa và bắn tóe. Tấm kính hàn mang lại độ rõ cao, khả năng truyền tải quang học tuyệt vời sử dụng công nghệ ADF (tự động điều chỉnh độ sáng) mới nhất. Mũ WARRIOR Tech cung cấp chức năng lý tưởng, hiệu suất và sự thoải mái cho thợ hàn chuyên nghiệp.

Tính năng

  • Điều chỉnh độ tối tiêu chuẩn từ DIN 9 đến DIN 13 và cấp quang học 1/2/1/2.
  • Độ trễ và độ nhạy cảm có thể được điều chỉnh từ bên trong.
  • Bốn cảm biến hồ quang cho phản hồi tốt hơn và độ bao quát rộng hơn, tầm quan sát lớn 98 x 48 mm.
  • Tầm nhìn rộng hơn,tăng khả năng nhận thức vật thể xung quanh.
  • Kiểm soát độ nhạy là một tính năng có thể thích ứng hữu ích khi hàn dòng cường độ thấp (TIG) để thích nghi tốt hơn với ánh sáng hồ quang tối hơn.
  • Điều khiển độ trễ "Delay control" cho phép thợ hàn đặt khoảng thời gian kính hàn tối,sau khi hồ quang hàn dừng lại. Độ trễ ngắn giúp hoàn thành công việc nhanh hơn trong quá trình hàn, trong khi độ trễ lâu hơn rất hữu ích cho khi hàn dòng cường độ cao.

Số lượng