REMOTE ADAPTER 23

Mã sản phẩm: 0459491911

Giá gốc 0₫

Thiết bị chuyển đổi điện từ xa cho phương thức giao tiếp "CAN",sử dụng kèm với thiết bị điều khiển anlalog từ xa cho hàn hồ quang tay (MMA) và TIG hoặc điều khiển chuyển đổi chương trình 3 bước RS3.

Tiêu đề

Số lượng