- CUTMASTER 40 PLASMA CUTTER DELIVERS MORE POWER, PERFORMANCE FOR PORTABLE PLASMA APPLICATIONS - MÁY CẮT PLASMA CUTMASTER 40 CUNG CẤP THÊM NĂNG LƯỢNG, HIỆU SUẤT CHO CÁC ỨNG DỤNG PLASMA DI ĐỘNG

- CUTMASTER 40 PLASMA CUTTER DELIVERS MORE POWER, PERFORMANCE FOR PORTABLE PLASMA APPLICATIONS - MÁY CẮT PLASMA CUTMASTER 40 CUNG CẤP THÊM NĂNG LƯỢNG, HIỆU SUẤT CHO CÁC ỨNG DỤNG PLASMA DI ĐỘNG

Tác giá: EVD Thiết Bị | Ngày: 26-01-2021 | 0 bình luận

Thermal Dynamics®, an ESAB brand, today launched its Cutmaster® 40 manual plasma cutting system, successor of the Cutmaster 42. The power source weighs 22 lbs., has the flexibility to use 115V – 230V primary power and delivers a rated output of 40 amps at 40 percent duty-cycle or better.

On 230V primary, it delivers a recommended cut and pierce capacity on 1/2-in. steel and can sever steel up to 1 in. On 115V primary, it delivers a recommended cut and pierce on 3/8-in. steel. To use 115V, simply connect the supplied 115V adapter to the hardwired 230V plug. The unit is designed for motor sports, mobile fabrication, light construction, HVAC, metal/building/roofing, mechanical contracting, maintenance/repair, farm/ranch, metal art and DIY applications.

“Head-to-head evaluations against leading competitors confirmed that the Cutmaster 40 delivers superior cutting performance on both 115V and 208-240V primary power,” says Kris Scherm, Global Manual Plasma Business & Product Director, ESAB. “You don’t always need that extra punch of power or duty cycle, but it’s there when users need it to work harder or take on bigger jobs.”

The Cutmaster 40 features a rugged, weather-proof, three-handle case that better protects the unit, especially during transportation in a job box or back of a work truck. The handles make it easier to move the unit in tight quarters, as well as help organize the cables when moving it.

The Cutmaster 40 comes with the proven SL60 1Torch™ with 16-ft. torch lead, which is up to 4 ft. longer than competitive torches. Further, because it uses Thermal Dynamic’s ATC® torch connection (standard on all Cutmaster units), users can connect an additional 25-ft. length of torch lead or the SL60QD™ 1Torchâ, which offers a quick disconnect feature enabling selective replacement of either the torch handle assembly or torch leads at a lower cost than replacing both together (a necessity with one-piece torch/lead assemblies). The work cable uses a standard 50mm Dinse connection, while the robust work clamp creates a strong electrical connection.

“We designed the torch and work cables to disconnect in seconds, which improves cable management when moving the unit,” adds Scherm. “Also, because these items are often used in tough industrial environments, things can be damaged, so the quick disconnect design makes them easily replaceable.”

The SL60 1Torch comes with the Cutmaster Black Series electrodes, which extend operating life by up to 60 percent. As a result, they lower cutting cost and downtime, as well as maintain cut performance over a longer time period.  

ESAB backs the Cutmaster 40 with an industry-leading 4-year warranty on the power supply and a 1-year warranty on the 1Torch.

ESAB Welding & Cutting Products is a recognized leader in the welding and cutting industry. From time-honored processes in welding and cutting to revolutionary technologies in welding and cutting automation, ESAB’s welding consumables, equipment, and accessories bring solutions to customers around the globe.

Thermal Dynamics Cutmaster 40 weighs 22 lbs., has the flexibility to use 115V – 230V primary power and delivers a rated output of 40 amps at 40 percent duty-cycle.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Thermal Dynamics®, một thương hiệu của ESAB, hôm nay đã ra mắthệ thống cắt plasma bằng tayCutmaster®40, kế thừa của Cutmaster 42. Nguồn điện nặng 22 lbs., Có thể sử dụng linh hoạt nguồn điện chính 115V - 230V và cung cấp đầu ra định mức 40 amps ở 40% chu kỳ làm việc hoặc tốt hơn.

Trên sơ cấp 230V, nó cung cấp công suất cắt và xuyên được khuyến nghị trên 1/2 in. thép và có thể cắt thép lên đến 1 in. Trên sơ cấp 115V, nó cung cấp một vết cắt và đâm xuyên được khuyến nghị trên 3/8 in. Thép. Để sử dụng 115V, chỉ cần kết nối bộ chuyển đổi 115V đi kèm với phích cắm 230V có dây cứng. Thiết bị được thiết kế cho các môn thể thao vận động, chế tạo di động, xây dựng nhẹ, HVAC, kim loại / tòa nhà / mái nhà, hợp đồng cơ khí, bảo trì / sửa chữa, trang trại / trang trại, nghệ thuật kim loại và các ứng dụng tự làm.

Kris Scherm, Giám đốc Sản phẩm & Kinh doanh Plasma Hướng dẫn sử dụng Toàn cầu, ESAB cho biết: “Các đánh giá đối đầu với các đối thủ cạnh tranh hàng đầu đã xác nhận rằng Cutmaster 40 mang lại hiệu suất cắt vượt trội trên cả nguồn điện chính 115V và 208-240V. "Bạn không phải lúc nào cũng cần thêm sức mạnh hoặc chu kỳ nhiệm vụ, nhưng nó ở đó khi người dùng cần nó để làm việc chăm chỉ hơn hoặc đảm nhận những công việc lớn hơn."

Cutmaster 40 có vỏ ba tay cầm chắc chắn, chịu được thời tiết, giúp bảo vệ thiết bị tốt hơn, đặc biệt là trong quá trình vận chuyển trong hộp công việc hoặc phía sau xe tải. Tay cầm giúp bạn dễ dàng di chuyển thiết bị trong những khu vực chật hẹp, cũng như giúp sắp xếp các dây cáp khi di chuyển.

Cutmaster 40 đi kèm với SL60 1Torch ™ đã được kiểm chứng với 16-ft. dây đuốc, dài hơn đuốc cạnh tranh tới 4 ft. Hơn nữa, vì nó sử dụng kết nối đèn pin ATC ® của Thermal Dynamic (tiêu chuẩn trên tất cả các thiết bị Cutmaster), người dùng có thể kết nối thêm 25 ft. chiều dài của dây đuốc hoặc SL60QD ™ 1Torch â , cung cấp tính năng ngắt kết nối nhanh chóng cho phép thay thế có chọn lọc cụm tay cầm mỏ hàn hoặc dây dẫn mỏ hàn với chi phí thấp hơn so với việc thay thế cả hai cùng nhau (cần thiết với cụm đèn pin / dây dẫn một mảnh). Cáp làm việc sử dụng kết nối Tiêu chuẩn 50mm, trong khi kẹp làm việc chắc chắn tạo ra kết nối điện mạnh mẽ.

Scherm cho biết thêm: “Chúng tôi đã thiết kế đèn pin và cáp công việc để ngắt kết nối trong vài giây, giúp cải thiện khả năng quản lý cáp khi di chuyển thiết bị. “Ngoài ra, vì những vật dụng này thường được sử dụng trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt, mọi thứ có thể bị hỏng, vì vậy thiết kế ngắt kết nối nhanh chóng giúp chúng có thể dễ dàng thay thế”.

SL60 1Torch đi kèm với các điện cực Cutmaster Black Series, giúp kéo dài tuổi thọ hoạt động lên đến 60%. Do đó, chúng giảm chi phí cắt giảm và thời gian chết, cũng như duy trì hiệu suất cắt trong một khoảng thời gian dài hơn.  

ESAB có chính sách hỗ trợ cho Cutmaster 40 với bảo hành 4 năm hàng đầu trong ngành về nguồn điện và bảo hành 1 năm đối với 1Torch.

Sản phẩm hàn & cắt của ESAB là công ty hàng đầu được công nhận trong ngành hàn và cắt. Từ quy trình hàn và cắt lâu đời đến công nghệ mang tính cách mạng trong tự động hóa hàn và cắt, vật tư, thiết bị và phụ kiện hàn của ESAB mang đến giải pháp cho khách hàng trên toàn cầu.

Thermal Dynamics Cutmaster 40 nặng 22 lbs., Có khả năng sử dụng linh hoạt nguồn điện chính 115V - 230V và cung cấp công suất định mức 40 amps ở 40% chu kỳ làm việc.


Cũ hơn Mới hơn


0 bình luận


Bình luận

Lưu ý: Các bình luận phải được duyệt trước khi được hiển thị.