VĂN HOÁ VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP: GẠN ĐỤC, KHƠI TRONG

VĂN HOÁ VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP: GẠN ĐỤC, KHƠI TRONG

Tác giá: EVD Thiết Bị | Ngày: 23-05-2019 | 0 bình luận

Sau hơn 30 năm đổi mới, đời sống của nhân dân được cải thiện cả về vật chất và tinh thần. Bên cạnh những thành tựu đạt được, quá trình hội nhập quốc tế đang đặt ra nhiều vấn đề, đặc biệt là nguy cơ mai một bản sắc văn hóa dân tộc, đòi hỏi phải có giải pháp phù hợp để hội nhập mà không bị hòa tan.Cũ hơn Mới hơn


0 bình luận


Bình luận

Lưu ý: Các bình luận phải được duyệt trước khi được hiển thị.