EVD SERVICE_SHARE: PLC

EVD SERVICE_SHARE: PLC

Tác giá: EVD Thiết Bị | Ngày: 24-02-2020 | 0 bình luận
  1. Hình dáng

Hệ thống thông thường dùng để điều khiển máy công nghiệp được cấu tạo bởi rơ le được nối cứng, bộ hẹn giờ và bộ đếm. Tuy nhiên với phương pháp này, những người vận hành không thể kiểm tra yếu tố điều khiển cho đến khi hoàn thành tất cả việc nối dây. Sẽ mất đi nhiều thời gian để làm bất kỳ thay đổi nào. Nhược điểm lớn nhất của loại hệ thống này là yêu cầu bảo trì thường xuyên vì tuổi thọ của từng bộ phận ngắn. Điều khiển logic khả lập trình đã được phát triển để loại bỏ các vấn đề như thế. Do quá trình điều khiển PLC sẽ dựa trên phần mềm, nên có thể dễ dàng điều chỉnh yếu tố điều khiển. PLC cũng thực hiện những vận hành số học và có thể điều khiển đường dây có tốc độ cao, vốn không thể thực hiện bằng cách sử dụng kết hợp rơ le, bộ hẹn giờ và bộ đếm. Do những thiết bị bán dẫn và công nghệ máy vi tính đã và đang được phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, nên PLC bây giờ đã có tuổi thọ dài hơn. Vì vậy, việc cần bảo trì cũng ít đi.

  1. Cấu hình

Điều khiển logic khả lập trình được xem như một một nhóm lớn công tắc rơ le (Thường mở, thường đóng), bộ hẹn giờ, và bộ đếm. Những yếu tố này được kết hợp với nhiều hướng dẫn khác để làm mạch tuần tự. Mạch tuần tự là mạch logic dựa trên phần mềm, không được nối cứng giống như rơ le điện từ.

Mặc dù hệ thống thông thường yêu cầu nối dây về mặt vật lý phức tạp, nhưng điều khiển logic khả lập trình lại tạo được mạch logic thông qua lập trình đơn giản.

  1. Bảng chú giải thuật ngữ

Chương trình dạng thang

Chương trình dạng thang được dựa trên sơ đồ trình tự (sơ đồ mạch điện). Chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình cho phép trực quan hóa dễ dàng mối quan hệ giữa những điều kiện ngõ vào và ngõ ra. Ví dụ, sau đây là chương trình dạng thang mà sẽ bật rơ le ngõ ra 500 khi cả hai rơ le ngõ vào 000 và 001 được bật (mạch AND).

Trong chương trình dạng thang, những từ hướng dẫn được mô tả bởi biểu tượng. Ngõ vào rơ le được mô tả là —⌈ ⌉— và ngõ ra rơ le được mô tả là —Ο— . Tuy nhiên PLC xử lý bên trong các hướng dẫn bằng thuật nhớ. Chương trình dạng thang ở trên có thể được mô tả bằng những từ dễ nhớ.

LD

000

AND001
OUT

500

Nguồn: Keyence

Mới hơn