Nhà trên 700 triệu đồng chịu thuế tài sản, hiểu sao cho đúng?

Nhà trên 700 triệu đồng chịu thuế tài sản, hiểu sao cho đúng?

Tác giá: EVD Thiết Bị | Ngày: 19-04-2018 | 0 bình luận

Giá trị nhà tính thuế sẽ không căn cứ theo giá chuyển nhượng mà theo suất vốn đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng. Phần giá tính thuế là giá trị căn nhà trừ đi 700 triệu đồng.


Cũ hơn Mới hơn


0 bình luận


Bình luận

Lưu ý: Các bình luận phải được duyệt trước khi được hiển thị.