YASKAWA MOTOMAN ROBOTICS: CÁC DÒNG ROBOT CÔNG NGHIỆP

YASKAWA MOTOMAN ROBOTICS: CÁC DÒNG ROBOT CÔNG NGHIỆP

Tác giá: EVD Thiết Bị | Ngày: 23-07-2019 | 0 bình luận

𝑹𝒐𝒃𝒐𝒕𝒔 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒂̉𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕: Hiệu suất đã được chứng minh!Robot công nghiệp có tốc độ cao, tải trọng cao, tầm với mở rộng, bảy trục siêu cơ động. Với bộ điều khiển tiên tiến, hệ thống tầm nhìn, thiết bị ngoại vi và các thành phần chức năng dẫn đầu khác, cấu thành nên một hệ thống giải pháp phù hợp với nhu cầu sản xuất đa dạng.

Danh mục Robots Yaskawa Motoman và ứng dụng theo tính năng yêu cầu trong từng ngành công nghiệp:


𝐋𝐚̆́𝐩 𝐫𝐚́𝐩 & 𝐗𝐮̛̉ 𝐥𝐲́:


Dòng EP: EP4000D, EPH130RLD, EPH4000D
Dòng GP: GP8, GP12. GP20HL, GP25, GP35L, GP50, GP88, GP110, GP165R, GP180, GP200R, GP215, GP225, GP250, GP280, GP400, GP600.
Dòng HC: HC10, HC10TD
Dòng HP: HP20D-A80, HP20F.
Dòng MotoMini: sản phẩm mới
Dòng PH: PH130RF
Seri SDA: SDA5D, SDA5F, SDA10D, SDA10F, SDA20D, SDA20F
Dòng MH: MH12, MH24, MH50 II, MH80 II, MH180,...
Seri SIA: SIA5D, SIA10D, SIA20D, SIA20F..
Dòng UP: UP400RD II


𝐇𝐚̀𝐧 & 𝐂𝐚̆́𝐭:


Dòng AR: AR700, AR900, AR1440, AR1730, AR2010, AR3120
Seri ES: ES165RD II, ES200RD II
Seri MA: MA1730, MA2010, MA3120
Seri MC: MC2000 II
Dòng MS: MS80W II, MS100 II, MS165
Dòng SP: SP80, SP100, SP165,..


Đ𝐨́𝐧𝐠 𝐠𝐨́𝐢 & 𝐗𝐞̂́𝐩 𝐡𝐚̀𝐧𝐠:


Dòng MPK: MPK2F, MPK2F-5, MPK50
Dòng MPL: MPL80 II, MPL100 II, MPL160 II...
Dòng MPP: MPP3S, MPP3H
Dòng MYS: MYS450F, MYS650LF, MYS850LF


𝐕𝐞̃ & 𝐏𝐡𝐚 𝐜𝐡𝐞̂́:


Dòng EPX: EPX1250, EPX2050, EPX2800
Dòng MPX: MPX1150, MPX1950, MPX2600, MPX3500

Cũ hơn Mới hơn


0 bình luận


Bình luận

Lưu ý: Các bình luận phải được duyệt trước khi được hiển thị.